रासायनिक नाम और सूत्र (Chemical Names and Formulas)

व्यापारिक नाम / रासायनिक नाम / रासायनिक सूत्र

चाक– कैल्सियमकार्बोनेट– CaCO3

सुहागा– बोरेक्स — Na2B4O7.10H2O

फिटकरी– पोटैसियम एलुमिनियम सल्फेट– K2SO4Al2(SO4)3.24H2O

जिप्सम– कैल्सियम सल्फेट– CaSO4.2H2O

नीला थोथा– कॉपर सल्फेट– CuSO4

हरा कसीस– फैरिक सल्फेट– Fe2(SO4)3

शुष्क बर्फ– ठोसकार्बन-डाई-आक्साईड– CO2

कास्टिक पोटाश– पोटेशियम हाईड्राक्साईड– KOH

स्प्रिट– मैथिल एल्कोहल– CH3OH

एल्कोहल– एथिल एल्कोहल– C2H5OH

खाने का सोडा– सोडियम बाईकार्बोनेट– NaHCO3

धोने का सोडा– सोडियम कार्बोनेट– Na2CO3

शोरा– पोटैसियम नाइट्रेट– KNO3

बुझा चूना– कैल्सियम हाईड्राक्साईड– Ca(OH)2

लाफिंग गैस– नाइट्रस आक्साईड– N2O

लाल दवा– पोटैसियम परमैगनेट– KMnO4

चूना– कैल्सियम आक्साईड– CaO

लाल सिंदूर — लैड परआक्साईड– Pb3O4

नौसादर– अमोनियमक्लोराईड– NH4Cl

टी.एन.टी. — ट्राई नाईट्रो टालीन– C6H2CH3(NO2)3

मंड– स्टार्च— C6H10O5

अंगूर का सत–   ग्लूकोज– C6H12O6

सिरका– एसिटिक एसिड का तनु घोल– CH3COOH

स्लेट– सिलिका एलुमिनियम आक्साईड– Al2O32SiO2.2H2O

Add a Comment

Your email address will not be published.